Etiquetes

Per si potser del vostre interès, en Palanka i n’Ester, m’han fet arribar aquesta informació per tal de fer-ne difusió:

 

CONVOCATORIA D’ES COL-LECTIU DE MUNTANYA PER INICIAR UNA CAMPANYA A CHANGE

CONVOCATORIA DES COL-LECTIUS DE BARRANQUISTES, ESCALADORS I SENDERISTES EL DIA 30 DE MARÇ DE 2017,

Estimats companys, com ja sabeu molts estem intentant dur endavant una iniciativa amb sa finalitat d’unir tot es col·lectiu de muntanya en una entitat que ens representi a tots com a usuaris des medi natural.

Aquesta iniciativa cerca negociar amb s’Administració eliminar s’actual sistema d’autoritzacions i substituir-ho per un marc regulat adaptat a sa realitat social i medi ambiental, crear un accés just al medi natural i cercar una participació activa de sa ciutadania en sa gestió des nostre entorn.

Vos pregam a assistir a sa pròxima reunió es proper dia 30, a les 20:00 hores, a les Cases de Son Llaüt, a Santa Maria, per convidar-vos a Sa Iniciativa i presentar una acció per recollir firmes a CHANGE, i presentar-mos davant s’Administració per començar a negociar l’anul-lació del sistema d’autoritzacions i millorar l’accés a la muntanya.

A sa reunió es nostre Equip de Comunicació vos informarà de sa via en la qual vos podreu posar en contacte amb Sa Iniciativa i participar de forma activa a la campanya de CHANGE.

Una cordial salutació,

Sa Iniciativa

Salut i fins la propera…

Anuncis